Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jabłonnie,

Grono Pedagogiczne, rodzice oraz dzieci dziękują serdecznie Państwu:

Sylwii i Tomaszowi Kandulskim

za przekazanie głównej nagrody - na zabawie karnawałowej

- TELEWIZORA na rzecz PRZEDSZKOLA w Jabłonnie.